Anna Bergkvist

Anna Bergkvist

Konsult

Anna är född och uppvuxen i Kristianstad och har en bakgrund inom både elev- och studentrörelsens ideella paraplyorganisationer, både som anställd och förtroendevald. Anna har suttit i ett tiotal styrelser och varit revisor för såväl ideella som ekonomiska föreningar. Sedan 2013 är hon också ordförande för sin bostadsrättsförening.

Idag driver Anna dels Styrelsehjälpen men jobbar också som HR-generalist på ett fackförbund.

Telefon: 070 – 284 84 12
Mail: anna@styrelsehjalpen.se
Twitter: @anna_bergkvist
LinkedIn: Anna Bergkvist

Martin Holsner

Martin Holsner

Konsult

Uppvuxen i Bohuslän och har sedan tidigare erfarenhet av politiska- och studentorganisationer. Martin har med sin bakgrund varit delaktig i ett antal utvecklingsprojekt och suttit i ett flertal styrelser inom såväl ideell, kommunal som privat verksamhet.

Martin är säljare och har vid sidan om sitt jobb uppdrag inom så väl musik som fastighetsverksamhet.

E-post: martin@styrelsehjalpen.se

Tjarls Metzmaa

Tjarls Metzmaa

Konsult

Tjarls har en bred erfarenhet av att vara förtroendevald inom ungdomsrörelsen och olika kulturella sammanhang. Han arbetar idag som chef på en ideell organisation och på fritiden driver han Civilsamhällespodden med syfte att sprida kunskap inom den ideella sektorn. Tjarls har varit ordförande för en välfungerande bostadsrättsförening som under hans ledarskap strukturerat upp arbetet i styrelsen så att alla kan inkluderas och fylla en funktion.

E-post: tjarls@styrelsehjalpen.se

Erika Darljung

Erika Darljung

Konsult

Erika har sedan tidigare erfarenhet av intressepolitiska – och studentorganisationer. Erika var med och startade upp en bostadsrättsförening från grunden 2015 och satt sedan i styrelsen i två år som kassör (tills hon flyttade) och har bred erfarenhet av att sätta upp alla de strukturer som en ny, men också etablerad förening, kan behöva. Idag är hon ledamot i sin samfällighetsförening.

Erika är ekonom med inriktning redovisning och är ekonomiansvarig på Göta Studentkår till vardags.

E-post: erika@styrelsehjalpen.se