Valberedning

Valberedningen har ett av organisationens viktigaste uppdrag: att analysera organisationens behov och föreslå en styrelse som kan hantera dem. Vi hjälper er med praktiska verktyg och erbjuder bland annat:

  • Valberedningsutbildningar
  • Processledning
  • Praktiska verktyg
  • Kandidatutvärdering
  • Coachning
Kontakta oss här för att boka oss.