För bostadsrättsföreningar

Det är lätt att köpa, det är relativt lätt att sälja men hur är det att äga? En bostadsrätt är mer än bara en bostad. Man är del i en förening med mål, mening och ansvar. Vem skall göra det jobbet?

Många köper idag en bostadsrätt med enda tanken ”jag skall ju bara ha någonstans att bo”. Detta speglas i det relativt låga intresse som då finns i att sedan driva den förening som faktiskt förvaltar och hanterar dessa bostäder och fastigheter.

Det finns många saker som denna förening måste uträtta och kan du som enskild individ verkligen vara någon som bidrar? I detta fall är svaret på den frågan med stor sannolikhet, ja! Här kan du bidra. Vi på Styrelsehjälpen vill vara en stöttande hand när du och dina grannar (kollegor i föreningen) drar igång erat styrelsearbete.

Våra tjänster

Vi har ett flertal tjänster som vi erbjuder; läs mer om dessa nedan.
Årsstämma
Valberedning