Kajsa, BRF Färsna Hage

Stockholm | BRF Färsna Hage | http://www.farsnahage.se/

Styrelsehjälpen har hjälpt oss med att få vägledning och struktur i vårt föreningsarbete och vi har fått bra och kompetent stöttning i hur styrelsen kan arbeta mot uppsatta mål och framtida visioner. Väldigt bra och kompetent hjälp när vi behövde den som mest.