Tjarls Metzmaa

Konsult

Tjarls har en bred erfarenhet av att vara förtroendevald inom ungdomsrörelsen och olika kulturella sammanhang. Han arbetar idag som chef på en ideell organisation och på fritiden driver han Civilsamhällespodden med syfte att sprida kunskap inom den ideella sektorn. Tjarls har varit ordförande för en välfungerande bostadsrättsförening som under hans ledarskap strukturerat upp arbetet i styrelsen så att alla kan inkluderas och fylla en funktion.

E-post: tjarls@styrelsehjalpen.se