Erika Darljung

Konsult

Erika har sedan tidigare erfarenhet av intressepolitiska – och studentorganisationer. Erika var med och startade upp en bostadsrättsförening från grunden 2015 och satt sedan i styrelsen i två år som kassör (tills hon flyttade) och har bred erfarenhet av att sätta upp alla de strukturer som en ny, men också etablerad förening, kan behöva. Idag är hon ledamot i sin samfällighetsförening.

Erika är ekonom med inriktning redovisning och är ekonomiansvarig på Göta Studentkår till vardags.

E-post: erika@styrelsehjalpen.se