Anna Bergkvist

Konsult

Anna är född och uppvuxen i Kristianstad och har en bakgrund inom både elev- och studentrörelsens ideella paraplyorganisationer, både som anställd och förtroendevald. Anna har suttit i ett tiotal styrelser och varit revisor för såväl ideella som ekonomiska föreningar. Sedan 2013 är hon också ordförande för sin bostadsrättsförening.

Idag driver Anna dels Styrelsehjälpen men jobbar också som HR-generalist på ett fackförbund.

Telefon: 070 – 284 84 12
Mail: anna@styrelsehjalpen.se
Twitter: @anna_bergkvist
LinkedIn: Anna Bergkvist