Vi hjälper din styrelse

Det är lätt att köpa, det är relativt lätt att sälja men hur är det att äga? En bostadsrätt är mer än bara en bostad. Man är del i en förening med mål, mening och ansvar. Vem skall göra det jobbet?

Många köper idag en bostadsrätt med enda tanken ”jag skall ju bara ha någonstans att bo”. Detta speglas i det relativt låga intresse som då finns i att sedan driva den förening som faktiskt förvaltar och hanterar dessa bostäder och fastigheter.

Det finns många saker som denna förening måste uträtta och kan du som enskild individ verkligen vara någon som bidrar? I detta fall är svaret på den frågan med stor sannolikhet, ja! Här kan du bidra. Vi på Styrelsehjälpen vill vara en stöttande hand när du och dina grannar (kollegor i föreningen) drar igång erat styrelsearbete.

Vår historia

Sedan flera år tillbaka såg Martin Holsner behovet utav större förståelse för hur man utvecklas som styrelse inom bostadsrättsföreningar. 2015 när han pitchade idén för Anna Bergkvist så lyftes idén till verklighet och Styrelsehjälpen var grundad.
Verksamheten går ut på att finnas som ett stöd för styrelser i bostadsrättsföreningar för att på så sätt utveckla hela organisationen och göra föreningen mer attraktiv vilket kommer varje enskild medlem till del genom ett ökat värde i sin andel.

Styrelsehjälpen är en verksamhet som i dagsläget bedrivs utav Bergkvist Molander AB och har haft sitt första pilotprojekt med stor framgång.

Sagt om oss