Shot of a team of colleagues having a meeting in a modern office

Styrelsehjälpen bjuder in fler bostadsrättsföreningar att ta del utav vårt samarbetskoncept som vi kallar just för ”Styrelsehjälpen”.

Vi erbjuder nu 5000 kr rabatt för din förening att delta i ett helt år tillsammans med oss!

 

”Styrelsehjälpen har hjälpt oss med att få vägledning och struktur i vårt föreningsarbete och vi har fått bra och kompetent stöttning i hur styrelsen kan arbeta mot uppsatta mål och framtida visioner. Väldigt bra och kompetent hjälp när vi behövde den som mest.”

 

Brf Färsna Hage

 

Erbjudandet innefattar:

  • Uppstartsutbildning för hela styrelsen, ca 3h.
  • Återkommande avstämningar
  • Individuell stötning för styrelsemedlemmarna
  • Verksamhetsrevision i styrelserummet

Välkommen med din förfrågan här!

Bakgrund

Konceptet bostadsrättsförening är sprunget ur den ideella sektorn på 1890-talet, där man genom att gå samman i ett kooperativ kunnat bygga en större fastighet till gagn för alla medlemmar. För att skapa möjligheter för många att ha råd med detta boende så engagerade man sig ideellt i sin förening. Den ekonomiska utvecklingen i Sverige har långsamt vattnat ur konceptet, att engagera sig i sin bostadsrättsförening, då man idag mer ser det som ett sätt att köpa sin lägenhet och bara bo. Detta har skapat ett stort gap på förväntningarna mellan grannar, oftast mellan yngre och äldre generationer.

Styrelsehjälpen vill bidra till att öka förståelsen för varandra i en förening, och bidra till att samla medlemmar under en gemensam bild av hur man skall jobba i sin förening. Styrelsehjälpen menar att det viktigaste är att man har en plan för sin förening hellre än att inte ha någon alls, då det ofta kan bli diskussioner och intressekonflikter. Med hjälp av gemensamma mål och visioner underlättar man för styrelsen att fatta beslut till gagn för hela föreningen och undvika onödiga missförstånd.