Årsstämma i Corona-tider

publicerad i Nyheter | 0

Vi ska nedan försöka sammanfatta det ni behöver veta om genomförandet av årets stämma.

Bakgrund
Folkhälsomyndigheten gick 1 april ut och rekommenderade föreningar att skjuta sina årsmöte till efter den 31 december.
Regeringen har ändrat lagen så att en form av fullmaktsröstning inför stämman är möjlig utan att ställa ut fullmakten på en annan person.

Sedan innan är det också möjligt att genomföra stämmor helt per capsulam dvs. en skrivbordsstämma, då måste alla medlemmar signera föreslaget protokoll.

Bostadsrättsföreningar har inte fått något undantag från regeln att stämman ska vara genomförd senast 6 månader efter räkenskapsårets slut.

Olika sätt att ha stämma

Utomhus
Om er förening är relativt liten eller medlemmarna som brukar komma är relativt få så ses i trädgården med behörigt avstånd mellan varandra och ha gärna en microfon om möjligt så alla hör.

Vi kan hjälpa er med ordförande och sekreterare för denna precis som vanligt.

Delvis digital stämma
Stämman måste ledas från en fysisk lokal och medlemmar som vill närvara fysiskt måste få göra det. Stämman ska hållas på den ort där styrelsen har sitt säte. Man kan dock starkt rekommendera medlemmarna att delta digitalt. Det går inte helt att förvissa sig om att utomstående inte är med på stämman då den sänds på länk, så ge alla närvarande närvarorätt för att vara på den säkra sidan. Detta kan göras under godkännande av röstlängd som ett tillägg.

Vi kan hjälpa er med ordförande och sekreterare för stämman även om den är digital. Vi har videoverktyg för att kunna sända mötet, om ni önskar ett mötessystem för att kunna rösta genom sluten omröstning så hjälper vi er välja verktyg och köpa in detta. Detta offereras separat efter era förutsättningar.

I Stockholm/Västerås/Karlstad/Göteborg med omnejd tar vi 3 000 kr exklusive moms/årsstämmofunktionär i fast pris.

Läs mer om stämmor under Coronatider hos Riksbyggen, HSB och SBC.

Här kan du läsa vad Riksbyggen skriver.

Här kan du läsa vad HSB skriver.

Här kan du läsa vad SBC skriver.

Leave a Reply